Tarieven

Zonder terugbetaling:

De meeste behandelingen van een ergotherapeut worden nog niet terugbetaald door het RIZIV.

De volgende prijzen worden hier gehanteerd.

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intake gesprek: €50

- Overleg met derden: €50

- Huiswerkbegeleiding: €25

De therapiesessies duren 60 minuten en gaan door op verplaatsing (bij u thuis). Hierdoor kunnen we in uw context oefenen.

Met terugbetaling:

Voorwaarden voor terugbetaling:

- De cliënt heeft een revalidatieprogramma gevolgd in een erkend revalidatiecentrum/ziekenhuis.

- Het voorschrift moet binnen de 6 maanden na het beëindigen van het revalidatieprogramma geschreven worden.

- Het voorschrift moet geschreven worden door een erkend revalidatiearts.

Sommige ziekenfondsen betalen de behandelingen (gedeeltelijk) terug.

Dit kunnen we samen bekijken tijdens de sessie.

De betaling gebeurt op het einde van elke sessie.