Praktisch

Een behandeling verloopt in 4 stappen:

De kennismaking

Het intake gesprek

De behandeling

De evaluatie

De kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er nagegaan welke problemen er zich voordoen en welke impact deze hebben op het functioneren. Er wordt ook gekeken of ergotherapie een oplossing kan bieden, eventueel gecombineerd met andere therapieën. De hulpvraag moet komen van de cliënt of de familie van de cliënt zodat er doelen kunnen opgesteld worden die tegemoet komen aan wat zij willen bereiken.

Ergotherapie kan alleen met een voorschrift van de arts. Indien nodig nemen we samen contact op met uw arts om een voorschrift te vragen

Het intake gesprek

Tijdens het intake gesprek wordt aan de hand van verslagen, testen, vragenlijsten en/of observaties gekeken naar de mogelijkheden en ook naar de moeilijkheden. Op die manier krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van het functioneren.

De behandeling

De behandeling hangt af van de hulpvraag en de resultaten van het intake gesprek, waarbij er korte en lange termijndoelstellingen worden opgesteld. De behandeling kan bestaan uit het oefenen van de vaardigheden, aanleren van compensatietechnieken of adviseren van hulpmiddelen en aanpassingen van de omgeving.

De evaluatie

Wanneer de doelstellingen bereikt zijn, wordt er een eindevaluatieverslag opgesteld. Indien nodig worden er nieuwe doelstellingen opgesteld.

Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat de doelstellingen niet haalbaar zijn of wanneer de vraag verandert, kunnen we de doelstellingen bijsturen.