Ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische discipline die mensen tracht te helpen bij het uitvoeren van het dagelijkse activiteiten en handelingen. De oorzaak van het niet kunnen uitvoeren van deze activiteiten is zeer verschillend. Dat kan bv. door ziekte, lichamelijke beperking, cognitieve beperking of een psychische beperking.

Door observaties en analyses wordt nagegaan waar de problemen zich voordoen en kunnen we samen zoeken naar de geschikte oplossing. Dat kan zijn door middel van het oefenen van de handeling, het leren van compensatietechnieken en als laatste mogelijkheid door het zoeken naar geschikte hulpmiddelen.