Aanbod

ADL handelingen

ADL staat voor Activiteiten van het Dagelijkse Leven. Zoals onder andere:

  - Eten en drinken

  • Opwarmen van een maaltijd, serveren van voedsel, vlees snijden, etc.

  - Zich verplaatsen

  • In en om de woning, in een rolstoel, auto, etc.

  - Kleine dagelijkse handelingen

  • Bed opmaken, kamer opruimen, boek klaarleggen

  - Persoonlijke hygiëne

  • Haarverzorging, hulp bij aan- en uitkleden, toilet bezoek, etc.

 

Zelfredzaamheid

  • Uitgebreide maaltijd koken, boodschappen doen, etc.

 

Revalidatie

  - Oefenen en verbeteren van de bewegingsmogelijkheden

  - Coördinatie van de armen en handen

  - Trainen van het evenwicht

  - Begeleiden bij cognitieve problemen

  - Etc.

Fijne motoriek

  - Reiken en grijpen (sleutelgreep, pincetgreep, etc.)

  - Krachtdosering

  - Bimanueel werken (samenwerking tussen beide handen)

Structureren en organiseren

  - Oefenen op het lichaamsplan, lichaamsbesef en lichaamsidee

  • Lichaamsplan: het georganiseerde totaal van alle sensorische en

                                  motorische structuren die het onbewuste gedrag bepalen.

  • Lichaamsbesef: de kennis die je over je eigen lichaam hebt, de

                                    aangenomen houding, positie van de ledematen t.o.z.v.

                                    elkaar en het lichaam en de bewegingen.

  • Lichaamsidee: het subjectieve oordeel over je eigen lichamelijkheid.

  - Visuele waarneming

 

Ergonomie

  - Hulpmiddelen

  - Woning aanpassingen

  - Informatie hieromtrent

Huiswerkbegeleiding

  - Extra oefenmomenten

  - Zelfredzaamheid verhogen

  - Leren zelfstandig werken

  - Prioriteiten stellen